Wystawa Huta – Dom – Rodzina z 1979 roku

10 maja 1979 roku w Muzeum Ruchu Robotniczego Kielecczyzny (obecnie Muzeum Historyczno-Archeologiczne) w Ostrowcu Świętokrzyskim otwarto wystawę fotograficzną pod tytułem „Huta – Dom – Rodzina”. Wystawa ta była częścią większej całości, tzn. cyklu wystaw pod wspólnym tytułem „Rodzina robotnicza”. Cykl wystaw został zaprojektowany przez Okręg Świętokrzyski ZPAF w Kielcach w roku 1976, a zrealizowany w latach 1978-82.

Celem projektu było, jak pisał Pierściński:

Ukazanie warunków życia i pracy rodzin robotniczych, ich codziennych trosk i kłopotów, zanotowanie zatrudnienia w rozmaitych przemysłach (w tym także w zanikającym rzemiośle). Porównanie ośrodków robotniczych z różnych aglomeracji pozwoli na prześledzenie dynamicznych przemian społecznych na terenie województwa kieleckiego.

Z zaplanowanego cyklu 22 wystaw fotografowie kieleccy zorganizowali 13, w tym:

  • „Huta dom rodzina”, wystawy: w Ostrowcu Świętokrzyskim 1979, w Gorzowie Wielkopolskim, w Kielcach, w Bielsku – Białej.
  • Wystawa pn. „Rodzina hutnicza”, która nie wiadomo w jakim pozostaje stosunku do wcześniej wymienionej. Wystawy: w Pradze, Bratysławie a także 10 wystaw w różnych miastach Polski w roku 1980/1981 przeznaczonych do Klubów KMPiK.
  • Indywidualne wystawy: Pawła Pierścińskiego pn. „Rodzina Jamrozów”, Jana Spałwana pn. „Rodziny Białego Zagłęgia”, Aleksandra Salija pn „Ostrowieccy garncarze” w Kielcach, Jerzego Soińskiego pn. „Kaletnik”.
  • „Rodzina robotnicza” ogólnopolska wystawa, podsumowanie akcji, Kielce 1982.

Wstęp do katalogu tej ostatniej wystawy informuje o metodzie pracy fotografów, który towarzyszył przy pracy nad całym cyklem:

Metoda została przystosowana do zamierzenia dokumentacyjnego. Rezygnacja z efektu artystycznego. Wybranie momentu przeciętnego, zwykłego, codziennego z równoczesnym odrzuceniem tak zwanego momentu „decydującego”. Chłodne oko kamery beznamiętnie rejestruje warunki życia, pracy i wypoczynku. Fotografowie pozostali niejako na uboczu relacjonowanych wydarzeń, co nie ograniczyło możliwości twórczej wypowiedzi w zarysowaniu klimatu wnętrza czy ukazaniu emocjonalnej temperatury stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy czy rodzinie.

Dlaczego zainteresowano się ostrowiecką hutą i tym środowiskiem robotniczym?

Tego dowiadujemy się ze wstępu Wojciecha Kotasiaka do katalogu wystawy "Huta - Dom - Rodzina":

Nie był to przypadek czy łatwizna wynikła ze zobowiązań w stosunku do subwencjonodawcy. – zapewnia Wojciech Kotasiak autor owego wstępu - Po prostu Ostrowiec, huta i hutnicy przeżywają obecnie okres wyjątkowej w dziejach miasta koniunktury egzemplifikującej się w budowie kolosa przetwórstwa hutniczego. Wiążące się z tymi procesami industrialnymi gwałtowne ruchy migracyjne, szybka zmiana standardu życia setek rodzin i awans miasta w sensie urbanistyczno-budowlanym każą upatrywać w tym środowisku ciekawych zderzeń w dziedzinie obyczajowości, kultury czy adaptacji do wielkiego nowoczesnego przemysłu itd.

Autorami zdjęć wystawy „Huta - Dom - Rodzina” są: Edmund Dolecki, Andrzej Pęczalski, Paweł Pierściński, Jerzy Piątek, Jan Spałwan, Jerzy Soiński, Aleksander SalijStanisław Sudnik. Fotografowie ci w dwunastu cyklach tematycznych dokonali zapisu życia zawodowego i prywatnego dwunastu hutników Huty im. Marcelego Nowotki. Rodziny hutnicze zostały wybrane w sposób losowy spośród pracowników zasłużonych dla huty i związanych od lat z tym zakładem.

Na koniec refleksja Kotasiaka ze wstępu:

Ta arcyciekawa wystawa po publicznej prezentacji znajdzie swoje stałe miejsce z zbiorach Muzeum Ruchu Robotniczego Kielecczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym sposobem za jakiś czas nabierze obok dziś aktualnych wartości socjologicznych, znakomitych walorów historycznych, z których dziś może jeszcze nie zdajemy sobie w pełni sprawy [...]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *